Skip to main content Skip to search

สำนักงานเมทิกา การบัญชีและภาษีอากร

     สำนักงานบัญชีของเรา บริการรับ จัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ และได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชีรวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฏากร ให้คำแนะนำเพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

งานบัญชีและภาษีอากร

สำนักงานบัญชีของเราบริการรับจัดทำบัญชี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและเข้าใจต่องานบัญชีอย่างลึกซึ่ง ซึ่งประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้น การเลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับอัตราค่าบริการโดยไม่เลือกจากค่าบริการที่ถูกกว่าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากต้นทุน ของสำนักงานที่ใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ ย่อมสูงกว่า แต่มั่นใจกว่า ดังนั้นควรสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือก ก่อนตัดสินใจ

บริการ

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุกประเภท

รับทำบัญชี

ให้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน วางแผนภาษี วางระบบบัญชีครบวงจรโดยนัก บัญชีมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี กับ บริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศ

รับตรวจสอบบัญชี

ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ

รับต่อใบอนุญาติทำงาน

VISA WORKPERMIT

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุกประเภท

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

Express

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการโปรแกรม โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับ สำนักงาน เมทิกา การบัญชี ?

 • เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยนักบัญชี ระดับปริญญาโท พร้อมประสบการทำงานในบริษัทชั้นแนวหน้า ของประเทศกว่า 15 ปี
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตาม พรบ.การ บัญชี และประมวลรัษฎากร
 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • ประหยัดเวลาทำให้คุณสามารถบริหารจัดการในส่วนงานสำคัญ อื่นเพิ่มเติมได้
 • ประหยัดทั้งงบประมาณในการจ้างพนักงานบัญชี คุณจะมีผู้ช่วย ที่มีความสามารถรอบด้าน
 • ให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายใน และระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
 • มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • มีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
 • ทำงานด้วยข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ แก่คุณมากที่สุด
 • มีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นงานทำบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อจดทะเบียนบริษัท วันนี้

 • ฟรี! ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ฟรี! ค่าทำบัญชี เดือนแรก

จัดตั้งบริษัท

฿4000

  จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

  ฿3500

   เปลี่ยนแปลง

   ฿1500

    พาณิชย์ ร้านค้า

    ฿1500

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม

     ฿1500

      คุณจะได้อะไรจาก สำนักงาน เมทิกา การบัญชี ?

      • คุณสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง และทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด
      • คุณมั่นใจได้ในความถูกต้อง และครบถ้วน ในการบันทึกบัญชี
      • คุณไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงาน และฝึกอบรมใหม่ เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี
      • คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงาน และ พนักงานบัญชี
      • คุณจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจ อย่างทันเวลา